Splošni pogoji storitve

To storitev ureja podjetje 2L Multimedia, družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v trgovinsko-podjetniškem registru v mestu Annecy, pod številko rcs 439 055 591, na naslovu Park Nord Les Pléiades n°33 - 74370 EPAGNY-METZ-TESSY – France s predsednikom uprave na čelu.


1. Uvod

2L Multimedia je razvil spletno storitev za zmenke. 2L Multimedia nudi obiskovalcem uporabo platforme, kjer lahko komunicirajo med seboj in tako prevzema vlogo tehničnega ponudnika storitev. Ta storitev ni svetovalna storitev in tudi ne poročna agencija in ne organizira zmenkov med svojimi člani. Ta storitev je namenjena ekskluzivno članom, ki so registrirani na naši platformi in spoštujejo te splošne pogoje uporabe.

2. Predpogoji

Člani potrjujejo, da so s strani 2L Multimedia prejeli vse potrebne informacije in se v celoti strinjajo s tukaj predstavljenimi splošnimi pogoji uporabe storitev.

Člani se strinjajo z dejstvom, da je za uporabo platforme potrebno izpolnjevanje vseh zahtev, določenih v teh splošnih pogojih uporabe.

Člani lahko koristijo storitve, ki jim jih nudi ta platforma, pod pogojem da spoštujejo naslednje predpogoje:

 • Da so polnoletni na dan, ko se registrirajo na strani;
 • Da imajo pravno osnovo, ki njim osebno dovoljuje, da se zavežejo tem splošnim pogojem uporabe;
 • Da razpolagajo z ustrezno elektronsko opremo s katero lahko dostopajo do platforme;
 • Da imajo veljaven elektronski naslov.

3. Definicije

Spodnji izrazi bodo pri obeh strankah imeli naslednji pomen:

 • "član" : katerakoli oseba, ki naroči eno ali več storitev, ki jih nudi 2L Multimedia.
 • "račun" : prostor na platformi, ki je rezerviran za člane.
 • "uporabnik"' : katerakoli oseba, ki je opravila postopek registracije na platformi.
 • "platforma" : skupek vseh informacijskih sistemov, ki javnosti omogočajo dostop in uporabo storitev. Platforma je sestavljena iz "back office-a" in baze podatkov uporabnikov in članov.
 • "storitev" : storitev in dodatne storitve, ki jih nudi 2L Multimedia, dostopne preko spleta na strani, ki jo podpira platforma.

4. Namen

Namen tega dokumenta je opredelitev pogojev uporabe storitev, ki jih nudi 2L Multimedia.

5. Pogodbeni dokumenti

Uporabniki morajo biti seznanjeni z naslednjimi pogodbenimi dokumenti: Ti splošni pogoji za uporabo storitev; Pravilnik o informatiki in zasebnosti; Etični kodeks storitve.

V primeru neskladnosti med dokumenti različne narave ali ravni, je med strankama izrecno dorečeno, da prevladajo določbe višje ravni v dokumentu in pa določbe v izvornem jeziku. V primeru neskladnosti med dokumenti na isti ravni, pa prevlada novejši dokument.

Kriteriji so razvrščeni po naslednjem principu:

 • Obveznost na obveznost;
 • Če to ni možno, odstavek na odstavek;
 • Ali če to ni možno, člen na člen.

6. Veljavnost

Ti splošni pogoji za uporabo storitev stopijo v veljavo takoj, ko jih uporabnik sprejme in sicer v času registracije na strani.

Podjetje 2L Multimedia si pridržuje pravico do spreminjanja teh splošnih pogojev za uporabo storitev, kot se mu zdi potrebno in koristno. Po svojih najboljših močeh se bo trudil informirati uporabnike o obstoju in pričetku veljave novih splošnih pogojev.

Kakršnakoli uporaba storitev s strani uporabnika v obdoju 30 dni po spremembi splošnih pravil uporabe, pomeni, da se uporabnik strinja z novimi splošnimi pogoji uporabe in jih sprejema.

Uporabnik lahko preneha uporabljati storitve, vendar je še vedno odgovoren za predhodno uporabo.

Uporabniki lahko dostopajo do arhiviranih splošnih pogojev tako, da pošljejo prošnjo na naslednji elektronski naslov: customer@easypayweb.com

Veljavni so splošni pogoji za uporabo storitev, ki so objavljeni na spletu in prevlada nad katerokoli predhodno natisnjeno različico.

7. Registracija na Storitev

7.1 Registracija

Dostop do storitev je namenjen osebam, ki so registrirane na platformi.

Če oseba želi odpreti račun in postati uporabnik ali član, se mora predhodno registrirati na stran preko spletnega obrazca na platformi.

Na voljo sta dva postopka registracije:

Registracija preko facebook računa; Registracija preko spletnega obrazca na vstopni strani.

7.2 Registracija preko facebook računa

Za lažji postopek registracije na storitve, ima uporabnik možnost, da uporabi svoje vpisne podatke (uporabniško ime in geslo) iz svojega facebook računa, ki ga je odprl kot fizična oseba.

S Facebook connect aplikacijo, se bodo polja, ki jih potrebno izpolniti za registracijo, samodejno izpolnila in sicer tako, da se prenesejo podatki iz Facebook uporabniškega računa, za katere je odgovoren sam uporabnik.

Uporaba Facebook connect aplikacije je preprosta tehnična možnost, ki jo nudimo uporabniku, da bi mu olajšali postopek registracije na spletno stran in sicer z vpisom podatkov v polja vpisnega obrazca: Facebook connect je storitev tretje stranke in 2L Multimedia v nobenem primeru ne zagotavlja pravilnega delovanja, niti ne verodostojnosti podatkov, vnešenih preko te aplikacije.

Na Facebook profilu (računu) ne bo objavljena nobena informacija vezana na vpis oz. registracijo na naše storitve za zmenke.

7.3 Registracija preko spletnega obrazca na vstopni strani

Procedura registracije na naše storitve za zmenke preko vpisnega obrazca na spletni strani platforme je sestavljena iz naslednjih korakov:

Korak 1: uporabnik izpolne vpisni obrazec tako, da vpiše podatke v želena polja. Nekatera od polj je nujno potrebno izpolniti in so odvisna od storitev, ki jih izbere uporabnik. Nekateri želeni podatki so sestavni deli uporabniškega profila in so dostopni drugim uporabnikom na strani (v okviru storitev): podatki morajo biti točni in redno posodobljeni.

Korak 2: ko uporabnik označi okence na vpisnem obrazcu, potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji za uporabo storitev in se strinja z njimi; če se uporabnik ne strinja s splošnimi pogoji za uporabo storitev mora prekiniti registracijski in/ali vpisni postopek in takoj zapustiti platformo;

Korak 3: ko je profil pravilno izpolnjen (vpisan), uporabnik potrdi obrazec in po e-pošti prejme na e-naslov, ki ga je vnesel potrditveno sporočilo.

Ko uporabnik potrdi registracijo, postane registrirani uporabnik storitev in pogodbena stranka teh splošnih pogojev za uporabo storitev.

7.4 Registracija preko mobilne aplikacije

Platforme za nakup mobilnih aplikacij za mobilne telefone, tablične računalnike ali katerekoli druge komunikacijske naprave povezane na onternetno omrežje omogočajo prenos aplikacije namenjene uporabi te platforme. Član, ki jih torej želi uporabljati mora razpolagati s povezavo do mobilnega interneta.

Ta aplikacija omogoča prijavo na storitve preko, na primer mobilnega telefona. Obenem le-ta omogoča prijavo na plačljive funkcionalnosti.

Storitve na katere se lahko oseba prijavi preko mobilne aplikacije, katere so plačljive, so predmet teh splošnih pogojev za uporabo storitev, kakor tudi splošnih pogojev za uporabo platforme za nakup aplikacij za vse kar zadeva pridobitev ali prenos aplikacije, prodajne pogoje in izstavitev računa, načine plačila in samodejna podaljšanja naročnin/e na storitev ali storitve. To pomeni tudi, da je potrebno ustvariti račun na tej platformi, da bi lahko prenesli aplikacijo.

7.5 Profili v čakalni vrsti

Ko se uporabnik vpiše na storitve, se profil člana prikazuje, kot v stanju "čakanja": v tem času, katerega obdobje lahko varira, je profil v postopku potrditve s strani 2L Multimedia. Potrditve se izvajajo s ciljem, da se prepričamo, da podatki in informacije, podani s strani uporabnika, skladni z etičnim kodeksom in splošnimi pogoji za uporabo storitev.Enfin, est offerte à l'utilisateur l'exclusivité de pouvoir multiplier ses chances de trouver l'amour grâce à l'orientation sur d'autres sites s'il est déjà inscrit ou s'il souhaite plus de contact.

Če profil ni pripravljen skladno s splošnimi pogoji za uporabo storitev, je uporabnik obveščen ali o izbrisu profila ali o zavrnitvi profila - v slednjem primeru, mu je predlagano, da ga spremeni. Če je uporabniku predlagano, da profil spremeni in tega ne stori, si 2L Multimedia pridržuje pravico da profil dokončno in nepovratno zavrne.

Potrditev profila ne vključuje ne potrditve njegove vsebine, niti ne potrjuje njegove zakonitosti s strani 2L Multimedia.

8. Finančni pogoji

8.1 Storitev

Da bi uporabnikom lahko omogočili odkrivanje in uporabo funkcionalnosti na strani, jim ponudimo brezplačno različico z omejenim dostopom in tako omogočimo odkrivanje določenih funkcionalnosti na platformi.

Brezplačen omejen dostop ne omogoča uporabe vseh funkcionalnosti na platformi in ne omogoča spoznavanja drugih uporabnikov in članov.

Ženskam, ki si želijo stopiti v kontakt z moškim, izjemoma podarimo brezplačen polni dostop do storitev, z izjemo dodatnih storitev, ki ostanejo plačljive.

V vseh primerih, kjer je dostop brezplačen, najsi bo to delno ali v celoti, si 2L Multimedia pridržuje pravico do spreminjanja tako pogojev za dostopanje do storitev kakor finančnih pogojev.

Z izjemo zgoraj navedenih primerov, je storitev plačljiva.

Član se včlani na storitev za časovno obdobje, ki ga izbere (1, 3 ali 6 mesecev) in sicer po ceni objavljeni na strani, v trenutku zakupa članskega paketa in pod plačilnimi pogoji, ki jih nudi 2L Multimedia in izbere član. Plačljiv testni dostop "Klubska ponudba" vam omogoča, da ohranite vaš profil aktiven in si ogledate seznam drugih uporabnikov ter neomejen dostop do iskalnih funkcionalnosti storitev za zmenke.

Ko je plačilo opravljeno z bančno kartico je dostop do storitev omogočen takoj. V primeru bančnega nakazila ali plačila s čekom, pa je potrebno obdobje za obdelavo podatkov. V primeru da uporabnik plača storitev preko bančnega nakazila ali pošlje ček po pošti in po štirinajstih (14) dneh še vedno nima dostopa do storitev, ki jih omogoča članski paket, je priporočljivo, da uporabnik pošlje sporočilo oddelku za podporo strankam in sicer preko obrazca, ki je dostopen v uporabniškem računu na strani v rubriki "pomoč".

2L Multimedia si pridržuje pravico do ponujanja začasnih akcijskih ponudb novim ali članom oz. uporabnikom, ki so na strani registrirani že določeno obdobje. Predstavljeni finančni pogoji so izjemni in ne morejo biti predmet kakršnekoli reklamacije s strani ostalih članov oz. uporabnikov.

Članarine se podaljšujejo samodejno pod klasičnimi pogoji in ceno in sicer ob poteku članskega obdobja, za katerega se odloči član. Pogoji samodejnega podaljšanja so opredeljeni v členu "Prenehanje" teh splošnih pogojev za uporabo storitev.

AppStore

Créez votre profil en quelques instants, le téléchargement et l'inscription sont gratuits. Vous pourrez alors choisir parmi l'un de nos forfaits exclusifs iPhone pour 1 semaine 10,99€, 1 mois 44,99€, 2 mois 69,99€, 3 mois 89,99€ pour un accès complet à toutes les fonctionnalités du site.

8.2 Dodatne storitve

Člani ali imetniki neomejenega dostopa do storitev, lahko naročijo eno ali več dodatnih storitev, ki jim omogočajo dostop do naprednih funkcionalnosti vezanih na storitev.

Postopek zakupa ene od dodatnih plačljivih storitev poteka v dveh potrditvenih korakih:

Korak 1: član je preko vmesnika za opravljanje naročil predhodno obveščen o ceni dodatne storitve in o možnosti uporabe načina plačila, katerega se je že posluževal: ima možnost potrditve ali zavrnitve naročila, kakor tudi možnost, da spremeni svoj način plačila;

Korak 2: uporabnik je obveščen preko istega vmesnika, da je njegovo naročilo potrjeno.

8.3 Sledenje naročila

Na koncu postopka včlanitve ali naročila dodatne storitve, lahko član na spletu preko vmesnika na svojem računu kadarkoli dostopa do natančnega povzetka o njegovih članskih paketih in dodatnih storitvah, ki jih je naročil oz. zakupil.

8.4 Stroški

Katerikoli stroški povezani z dostopom, najsi bodo to materialni stroški, stroški programske ali strojne opreme ali stroški dostopa do interneta so stroški, za katere je odgovoren in jih poravna član.

8.5 Vnaprej označena polja

V skladu z drugim odstavkom člena L121-17 francoskega potrošniškega zakonika se 2L Multimedia obvezuje, da se članu na njegovo zahtevo povrne vse predhodno označene plačljive opcije.

9. Pravica do odstopa od pogodbe

Conformément à l'article L 121-21-8 13° du code de la consommation, le droit de rétractation ne s'applique pas, notamment, aux contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

10. Obveznosti podjetja 2L Multimedia

10.1 Kakovost storitve

2L Multimedia stremi k zagotavljanju kakovostne storitve. Članom omogoča uporabo komunikacijskih orodij v najboljših možnih pogojih.

Zaradi narave in kompleksnosti internetnega omrežja in predvsem njegovih tehničnih zmogljivosti in odzivnem času za pregled, poizvedovanje in prenos podatkov, si 2L Multimedia po svojih najboljših močeh in skladno s pravilnikom prizadeva za omogočanje dostopa do in uporabe storitev. 2L Multimedia dejansko ne more zagotoviti absolutne dostopnosti ali absolutne razpoložljivosti platforme, ki bi omogočala dostop do storitev.

2L Multimedia ne prevzema odgovornosti za dobro delovanje računalniške opreme uporabnika, kakor tudi ne za njegov dostop do interneta.

10.2 Vzdrževanje in osveževanje

2L Multimedia po svojih najboljših močeh zagotavlja članom oz. uporabnikom učinkovito storitev. Zavezuje se, da bo uporabljala primerna sredstva za ohranjanje storitev v najbolj optimalnih pogojih.

2L Multimedia si pridržuje pravico da, brez predhodnega obvestila ali nadomestila, začasno zapre dostop do storitev ali platformo z namenom posodabljanja, vzdrževanja, dopolnjevanja ali spreminjanja operativnih postopkov, platforme in ur dostopnosti, ne da bi bil ta seznam dokončen.

2L Multimedia ni odgovorna za škode katerekoli narave, ki bi lahko izhajale iz teh sprememb in/ali začasne nedostopnosti platforme ali storitev, ki so povezane z njo.

2L Multimedia si pridržuje pravico da kadarkoli lahko dopolni ali spremeni platformo in storitve, ki so na voljo na platformi, skladno s tehnološkim razvojem in bo člane obvestila o tem na vse načine.

10.3 Moderacija

Podjetje 2L Multimedia ni dolžno nadzorovati, moderirati ali kontrolirati ne komunikacijskih izmenjav, ne vsebin, ki jih uporabniki, prijavljeni na strani in na storitve, objavijo na platformi.

2L Multimedia ne posega neposredno v vsebino profilov. Ob registraciji uporabnika se prepriča, da le ta spoštuje te splošne pogoje za uporabo storitev, vendar ne preverja resničnosti ali veljavnosti podanih informacij in ne zagotavlja preverjanja kasnejših sprememb v profilu, ki bi jih lahko vnesel oz. naredil uporabnik, ki je ustvaril ta profil.

2L Multimedia ne posega v odnose in izmenjave med uporabniki.

2L Multimedia se odzove v primeru ko je vsebina, odnos, vedenje ali uporaba nezakonita ali ni v skladu s temi splošnimi pogoji za uporabo storitev, o čemer je bil obveščen skladno s členom "obveščanje o nezakoniti vsebini" ali pa preko povezave "zloraba", ki se nahaja na profilu vsakega registriranega uporabnika. V tem primeru bo 2L Multimedia sprejel in izvedel ukrepe, ki se mu zdijo najbolj primerni v določenem primeru.

Podjetje 2L Multimedia si pridržuje pravico do odstranitve katerekoli vsebine, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji za uporabo storitev in sicer po tem, ko o tem obvesti, če razmere to dovoljujejo, uporabnika, ki ga vsebina zadeva.

10.4 Varnost

2L Multimedia si, skladno s pravilnikom, po svojih najboljših zmožnostih prizadeva, da bi zavaroval storitveno platformo.

Glede na ekspotencialno naravo tehnološkega razvoja, 2L Multimedia ne more zagotoviti popolne varnosti platforme ali odsotnosti napak.

11. Obveznosti uporabnika

11.1 Zanesljivost profilov

Storitev omogoča uporabniku/ci od registracije dalje in ob vsakem vpisu na stran, da vpiše podatke, ki se navezujejo na njegovo/njeno osebnost in zunanjost. Da bi omogočili varne in zanesljive izmenjave med uporabniki, se vsak/a uporabnik/ca zavezuje, da bo podajal/a točne in resnične podatke, ki so skladni z zakoni in pravili ter da jih bo redno posodabljal/a.

Uporabnik ne bo delil svojega uporabniškega računa z drugimi osebami in / ali omogočal dostop do računa mladoletni osebi.

Uporabniku je prepovedano navajanje podatkov, ki so ali zavajajoči ali neresnični tako ob registraciji, kakor tudi ob vpisu ali posodabljanju profila. Prepovedano je tudi uporabljanje ali navajanje podatkov identitete tretje osebe.

Fotografije, ki jih uporabnik objavi morajo ustrezati naslednjim pogojem: Na fotografiji mora biti prikazan uporabnik; Ne smejo prikazovati le elementov brez uporabnika (pokrajino, živali, itd.); Ne smejo vsebovati besedila; Ne smejo prikazovati večih oseb; Morajo spoštovati moralne vrednote in biti v skladu z lepim vedenjem: brez golote, brez napeljevanja na spolnost in brez prikazovanja mladoletnih oseb.

Uporabnik v svojem profilu ne sme objaviti svoje telefonske številke, poštnega ali elektronskega naslova oz. podatkov.

11.2 Pravilna uporaba

Uporabnik/ca je odgovoren/na za uporabo storitev in za svoja dejanja na platformi. Zavezuje se, da bo uporabljal/a platformo na lojalen, pravičen način in skladno s temi splošnimi pogoji za uporabo storitev. V času uporabe storitev mora biti vedenje uporabnika/ce skladno s pravili lepega vedenja.

Uporabnik se zavezuje, da bo obvestil podporni oddelek o vsebini, ki je na katerikoli način nezakonita in sicer skladno s postopkom navedenim v členu "obveščanje o nezakoniti vsebini" v teh splošnih pogojih za uporabo storitev.

Uporabnik lahko podjetju 2L Multimedia tudi prijavi profil drugega uporabnika, ki ne upošteva oz. spoštuje te splošne pogoje za uporabo storitev in sicer preko povezave "zloraba", ki se nahaja na profilu vsakega od registriranih uporabnikov.

Uporabniku/ci je prepovedano katerokli nezakonito ali goljufivo vedenje v odnosu do podjetja 2L Multimedia, ostalih uporabnikov ali tretje osebe (oz. stranke).

Na splošno se uporabnik/ca zavezuje, da bo podjetje 2L Multimedia obvestil/a o vsaki okvari oz. nepravilnosti storitve, ki bi jo opazil/a in sicer preko rubrike "pomoč", ki je dostopna na platformi.

Kakršnokoli vedenje ali ravnanje, ki ni v skladu s spodnjimi pravili lepega obnašanja ali pravil, ki se nahajajo v etičnem kodeksu storitev, je lahko kaznovano skladno s pogoji predstavljenimi v členu "Odpoved" teh Splošnih Pogojev za uporabo storitev.

11.3 Varnost

Uporabnik ne sme dostopati ali se zadrževati, na kakršenkoli goljufiv način, na delu strani ali na vsej strani. Prepovedana je uporaba kateregakoli drugega dostopnega postopka, ki ni vmesnik in / ali ni naveden v navodilih podjetja 2L Multimedia. V primeru, da odkrijemo tovrsten način ali da uporabnik dostopa v nedovoljen prostor po pomoti, mora slednji o tem takoj obvestiti 2L Multimedia na naslednji naslov customer@easypayweb.com in tako slednjemu omogočiti, da sprejme potrebne ukrepe.

Uporabnik/ca ne sme izbrisati ali spremeniti podatkov na platformi ali goljufivo vpisati podatke ali celo spremeniti delovanja platforme. On/ona se zavezuje, da ne bo okužil z virusom, dodal zlonamerne kode ali katerekoli druge škodljive tehnologije na platformo ali storitve, ki jih le-ta nudi.

Kakršenkoli dostop do prepovedanega prostora bo obravnavan kot goljufiv dostop na podlagi določb kazenskega zakonika.

Uporabnik/ca se strinja, da so vsi podatki, do katerih pride na način tovrstnega dostopa v nedovoljen prostor, zaupne narave in se zavezuje, da jih ne bo razkril/a.

Uporabnik/ca se zavezuje, da ne bo obremenjeval/a strani ali izvajala "rebound" ali katerekoli druge operacije, ki bi imela za posledico moteče ali nepravilno delovanje platforme.

Uporabnik/ca bo naredil/a vse, da zagotovi svojo lastno varnost, predvsem to vezano na urejanje svojih uporabniških in dostopnih podatkov, ki jih shrani kot zaupne.

12. Tehnična podpora

2L Multimedia zagotavlja svojim uporabnikom in članom podporo strankam, ki jim bo priskrbela vse potrebne informacije vezane na uporabo platforme in storitev.

2L Multimedia si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti storitev dostopno vsem uporabnikom pod najboljšimi pogoji.

2L Multimedia ne more zagotoviti absolutne tehnične kompatibilnosti funkcionalnosti in dodatnih storitev, ki jih predlaga v okviru storitev, saj je njihovo brezhibno delovanje vezano na programsko kompatibilnost in materialno ustreznost informacijske opreme, ki jo uporablja uporabnik. 2L Multimedia obvesti svoje uporabnike o najbolj osnovni konfiguraciji, ki je potrebna za koriščenje osnovnih in dodatnih storitev v popolnosti.

Za uporabo mobilne aplikacije, ki je namenjena uporabi storitev za zmenke, mora uporabnik predhodno razpolagati s telefonskim aparatom z elektronsko komunikacijo in mobilno internetno povezavo. Priporočljivo je, da se uporabnik pred nakupom aplikacije pozanima o pogojih uporabe prenosne aplikacijske platforme in o potrebni materialni in tehnični konfiguraciji.

V primeru, da bi uporabnik imel težave z dostopom in/ali uporabo ene od predlaganih storitev na platformi, lahko kadarkoli kontaktira podporo strankam preko obrazca, ki je na voljo na platformi v rubriki "pomoč".

13. Intelektualna lastnina

13.1 Storitveni elementi

Ti splošni pogoji za uporabo storitev v nobenem primeru ne vsebujejo nobenih prenosov intelektualne lastnine oz. pravic do intelektualne lastnine vezanih na elemente, ki pripadajo 2L Multimedia.

Spletna stran, znamke, risbe, slike, vzorci, modeli, besedila, fotografaije, logotipi, grafično gradivo, programska oprema in programi, iskalniki, baze podatkov, zvoki, video gradivo, imena domen, kreativa ali katerakoli druga informacija ali podpora, ki jo priskrbi 2L Multimedia, ne da bi bil ta seznam dokončen, so ekskluzivna lastnina podjetja 2L Multimedia in so zaščiteni z avtorskimi pravicami, znamkami, patenti in vsemi ostalimi intelektualnimi ali industrijskimi pravicami, ki so jim priznani skladno z veljavnimi zakoni.

Kakršnakoli reprodukcija in/ali zastopanje v celoti ali delno, enega ali več od teh elementov, brez eksplicitne odobritve s strani 2L Multimediam je prepovedano in predstavlja kršitev, ki je sankcionirana s členi l. 335-2 in skladno s pravilnikom o intelektualni lastnini.

Posledično je uporabniku prepovedano kakršnokoli dejanje ali vedenje, ki bi lahko posredno ali neposredno vplivalo na pravice do intelektualne lastnine 2L Multimedia.

Uporabnik ne sme pod nobenim pogojem uporabljati, tiskati ali reformatirati vsebino platforme ali spletnih strani s kakršnimkoli drugim namenom kot je zasebni ali družinski.

On/ona se zavezuje, da ne bo prenašal/a, kopiral/a, prenašal/a, prodajal/a, širil/a ali izkoriščal/a vsebino platforme in spletnih strani.

Uporabnik priznava, da so informacije in baze podatkov, ki so dostopne na platformi last podjetja 2L Multimedia.

13.2 Elementi tretjih strani

Elementi, ki pripadajo tretjim stranem (strankam), kot so znamke, risbe, modeli, vzorci, slike, besedila, fotografije, logotipi, ne da bi bil seznam dokončen, so v ekskluzivni lasti svojih avtorjev in so tako zaščiteni z avtorskimi pravicami, pravicami znamke ali katerimikoli drugimi pravicami, ki jih priznava veljavni zakon.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo kršil, posredno ali neposredno, pravic do lastnine tretje strani, katere vsebine so prisotne na platformi in na noben način ne bo uporabljal imen , znamk, logotipov, programske opreme, podatkov, baz podatkov niti katerihkoli drugih dokumentov, ki so mu/ji na splošno komunicirani, v primeru izvajanja teh splošnih pogojev uporabe storitev.

Uporabnik se zavezuje, da bo v popolnosti spoštoval pravice tretje strani, katere vsebine so prisotne na platformi in ne bo na noben način ustvarjal analogij v mislih javnosti.

S tem namenom, se uporabnik zavezuje, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito teh pravic zoper katerokoli tretjo stran in posebno ohrani vse informacije o lastništvi na vseh podatkih, informacijah in na splošno na vseh elementih, ki se nahajajo na platformi ali pa so dostopne tretji strani.

13.3 Elementi, ki jih objavi uporabnik

Uporabnik odobri podjetju 2L Multimedia, kot potrebno, pravico za uporabo elementov, ki jih ona/on objavlja na spletu in ki so v njeni/njegovi ekskluzivni lasti in ki so zaščitene z avtoriskimi pravicami, pravicami do znamke, patenti lai katerokoli drugo intelektualno ali industrijsko pravico, ki so ali jim bodo priznane, skladno z veljavnimi zakoni. Le membre à la possibilité de diffuser plus largement son profil contenant sa photographie sur d'autres sites partenaires en se rendant sur l'espace " Mon compte ".

Ta pravica do uporabe pokriva pravico podjetja 2L Multimedia do kopiranja, predstavitve, prilagajanja, prevajanja, digitalizacije in uporabe za storitev ali posredovanje elementov, ki zadevajo uporabnike storitev, kakor tudi za podporo elektronske komunikacije v okviru storitve (elektronske pošte, sms-ov, mms-ov, interneta).

Uporabnik pooblašča podjetje 2L Multimedia za spreminjanje elementov, tako da ustrezajo grafični podobi ali da so kompatibilni s tehničnim delovanjem ali katerimkoli podpornim formatom v okviru storitev.

Uporabnik dodeljuje pravico do uporabe podjetju 2L Multimedia povsod po svetu in v času, ko uporabnik ohranja te elemente objavljene na spletu.

Uporabnik se zavezuje, da bo sprejel vse potrebne ukrepe, z namenom varovanja teh pravic v odnosu do tretje strani in zagotavlja spoštovanje teh pravic podjetju 2L Multimedia.

14. Odgovornost in garancija

V okviru zagotavljanja storitev je podjetje 2L Multimedia predmet obveznosti zagotavljanja sredstev.

Skladno z veljavno zakonodajo 2L Multimedia ne more sprejeti civilne odgovornosti, ki izhaja iz aktivnosti ali podatkov shranjenih na zahtevo uporabnikov, z izjemo v primeru, ko bi podjetje 2L Multimedia bilo obveščeno o obstoju nezakonite vsebine, skladno s členom "obveščanje o nedovoljeni vsebini" in ne bi takoj sprejela vseh potrebnih ukrepov za odstranitev le-te.

Uporabniki priznavajo in soglašajo s tem, da so lahko elementi in informacije, ki jih podajo, kot tudi njihovo obnašanje in komentarji na storitvah, predmet prijave s strani drugih uporabnikov in posledično preverjeni s strani 2L Multimedia, na podlagi objektivnih meril ocenjevanje, brez poseganja v veljavo člena "Odpoved" teh splošnih pogojev uporabe.

Uporabnik priznava in se strinja, da je sam odgovoren za svoje razkrivanje informacij v okviru storitve in se odpoveduje vsem zahtevkom (tudi odškodninskim) napram 2L Multimedia, zlasti svoji pravici do slike, svoji časti in svojemu ugledu, intimnosti svojega zasebnega življenja, ki bi lahko izhajali iz širjenja teh informacij. Uporabnik je sam odgovoren za morebitne predsodke, ki bi lahko izhajali iz razkrivanja teh informacij.

Uporabnik zagotavlja in se odpoveduje vsem zahtevam, pravnim sporom in obsodbam napram podjetju 2L Multimedia, ki bi izhajali iz nespoštovanja ali neizpolnjevanja obveznosti uporabnika, ki so mu določene skladno z veljavno zakonodajo in temi splošnimi pogoji za uporabo storitev.

Uporabnik ne more kriviti podjetja 2L Multimedia za kakršnokoli zakasnitevinformacij, ki so mu/ji podane.

V primeru goljufive uporabe ali zlorabe in/ali prostovoljnega ali neprostovoljnega širjenja uporabniškega imena in/ali gesla za prijavo v uporabnikov račun, 2L Multimedia ne more prevzeti odgovornosti.

2L Multimedia ni odgovorna za kršenje teh splošnih pogojev uporabe s strni drugega uporabnika, kakor tudi ne za njihovo obnašanje na platformi, najsi gre za kršitev ali ne.

Podjetje 2L Multimedia lahko prevzame odgovornost le v primeru neposrednih škod, z izvzemom posrednih škod, ki izhajajo iz uporabnikove uporabe platforme in je omejena na višino vplačanega zneska podjetju 2L Multimedia s strani tega uporabnika, v času dvanajstih (12) mesecev od škodnega dogodka.

2L Multimedia, tehnični ponudnik storitev, zagotavlja le spletno platformo in ne more zagotoviti, da bodo izmenjave med uporabniki storitev pripeljale do zmenkov med njimi. Poleg tega 2L Multimedia ne more biti pod nobenim pogojem odgovoren ne za zmenke na ali izven platforme, ne za resničnost informacij izmenjanih ali podanih v okviru storitve.

2L Multimedia si bo prizadevala preverjati verodostojnost informacij in podatkov podanih v profilih, s poudarkom na preverjanju spoštovanja splošnih pogojev za uporabo storitev in informacij podanih ob vpisu oz. registraciji na storitve. Vendar pa lahko vsak uporabnik oz. član kasneje spremeni določene informacije v svojem profilu. Tako 2L Multimedia ne mora zagotavljati resničnost informacij podanih s strani uporabnikov oz. članov, niti ne more zaščitit članov pred krajo identitete in ne more in ne prevzema odgovornosti za ti dve osnovi.

2L Multimedia, z namenom izboljšanja komunikacijskih funkcionalnosti in promocije vidljivosti profila nekega uporabnika na platformi, zagotavlja dodatne storitve. VENDAR pa so te storitve postavljene ob bok enakim storitvam, ki jih uporabljajo drugi uporabniki: v primeru velikega števila članskih povpraševanj po določenih storitvah ali iz tehničnih razlogov vezanih na dobro delovanje platforme, se uporabnik zaveda in strinja, da 2L Multimedia ne more zagotavljati promocije vidljivosti profila uporabnika ali učinkovitosti in dosegljivosti neko neomejeno obdobje brez prekinitev dodatnih storitev na katere se uporabnik včlani.

15. Obvestilo o nezakoniti vsebini

Katerokoli obvestilo o nezakoniti vsebini naslovljeno na 2L Multimedia, mora, skladno s členom 6 i 5 °, zakona 2004-575 z dne 21.6.2004, vsebovati naslednje informacije:

Datum prijave;

Če je obveščevalec fizična oseba: svoj priimek, ime, poklic, domači naslov, narodnost, datum in kraj rojstva;

Če je obveščevalec pravna oseba: svojo obliko delovanje, svoje ime, naslov sedeža podjetja in organ, ki ga pravno zastopa.

Ime in kraj bivanja naslovnika, ali če gre za družbo, njeno ime in naslov sedeža podjetja, družbe, organizacije...;

Opis spornih dejstev in njihovo natančno lokacijo (tako, da natančno prekopirate url naslov, kjer se vsebina nahaja);

Razlogi, zakaj naj bi bila vsebina odstranjena, vključno z navedbo pravnih predpisov in obrazložitvijo dejanskega stanja;

Kopijo korespondence naslovljene na avtorja ali urednika nezakonitih informacij ali dejavnosti, z zahtevo po njihovi prekinitvi, odstranitvi ali spremembi ali z obrazložitvijo, zakaj avtorja ali urednika ni bilo možno kontaktirati.

Uporabnik bo poslal obvestilo o tovrstni vsebini, skladno s postopkom in informacijami podanimi v tem členu, po pošti na naslednji naslov:

Service client / service juridique Easypayweb Park Nord Les Pléiades n°33 - 74370 EPAGNY-METZ-TESSY – France

Naj vas opomnimo, da je za vse osebe, ki z namenom po ozbrisu ali odstranitvi ali prekinitvi širjenja, opozorijo na vsebino ali dejavnost, ki naj bi bila nezakonita, vedoč, da podaja neresnično informacijo, skladno s členom 6, i, 4° zakona n°2004-575 z dne 21.##6. 2004, določena zaporna kazen enega leta in denarna kazen v višini 15.000 evrov.

16. Osebni podatki

Podatki osebne narave, ki se lahko zbirajo med vašim vpisovanjem na našo spletno stran, so namenjeni družbi 2L Multimedia, ki je odgovorna za obdelavo, in tudi njenim partnerjem.

Njihov namen je, da se našim članom ponudijo srečanja v skladu z njihovo osebnostjo. Razen e-poštnega naslova člana, ki je obvezno polje za registracijo, član nikakor ni dolžan vnesti drugih osebnih podatkov in to brez vpliva na pogodbo.

V skladu s členom 39 zakona št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 v zvezi z informatiko, datotekami in svoboščinami, ima član pravico do dostopa, poizvedbe in spreminjanja, ki mu omogoča, če je to potrebno, da popravi, dopolni, posodobi, blokira ali izbriše osebne podatke, ki so netočni, nepopolni, zavajajoči, zastareli ali katerih zbiranje, uporaba, razkritje ali shranjevanje je prepovedano. Član ima tudi pravico, da iz upravičenih razlogov ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov. Prav tako lahko to pravico uveljavlja v raziskavah, zlasti komercialnih, ne da bi moral upravičiti utemeljen razlog. Vse te pravice se lahko uveljavljajo pri družbi 2L Multimedia, službi za pomoč strankam, Park Nord Les Pléiades n°33 - 74370 EPAGNY-METZ-TESSY – France s priporočeno pošto s povratnico, ki se ji priloži dokazilo o identiteti. Družba ima od dneva prejema tega dopisa dvomesečni rok za odgovor.

17. Sledljivost

Da bi lahko zagotovil hitro dostopno in osebno storitev, 2L Multimedia, s pomočjo piškotkov, in skladno z zakonom o informatiki in svoboščinah, shranjuje zgodovino povezav uporabnika na platformo in sledi navigiranju uporabnikov na platformi.

Da bi zadovoljili pravne obveznosti vezane na shranjevanje in posredovanje podatkov, ki omogočajo identifikacijo katerekoli osebe, ki je prispevala k ustvarjanju vsebine in jo je objavil uporabnik, 2L Multimedia shrani kopijo določenih vsebin, ki jih je uporabnik objavil oz. dal na splet, tudi če je uporabnik izbrisal profil in sicer za obdobje enega leta od dne, ko je vsebina ustvarjena, skladno z obveznostjo hrambe.

18. Prenehanje / potek pogodbe

18.1 Odjava

Uporabnikov vpis na storitev je veljaven, dokler se uporabnik prijavlja na platformo in uporablja storitev. Če se upporabnik ni prijavil ali uporabljal svojega računa v času dveh (2) let, podjetje 2L Multimedia izbriše vse podatke, ki ga zadevajo in njegov račun se samodejno ukine.

Uporabnik lahko kadarkoli ukine svoj račun na platformi, brez dodatnih stroškov, razen tistih, ki jih ima s podajo svoje zahteve in brez podajanja razloga. To lahko naredi na platformi, v rubriki, ki je temu namenjena in sicer v meniju " moje nastavitve > članstvo " ali na katerikoli drug način, ki bi ga lahko našel v tem meniju.

Član lahko začne s postopkom ukinitve računa na platformi, če se je pred tem izčlanil.

18.2 Prekinitev članstva

Članski paketi so zakupljeni za obdobje, ki ga uporabnik izbere v postopku včlanitve.

Člani imajo možnost zaustavitve samodejnega podaljšanja članstva po 15 dneh uporabe storitvenega članskega paketa. Ta zaustavitev samodejnega podaljšanja ne vpliva na obstoječe članstvo in tako na dostop do vseh funkcionalnosti storitve v času obstoječega članstva. V vsakem primeru pa mora biti zaustavitev samodejnega podaljšanja izvedena najkasneje dvainsedemdeset (72) ur pred potekom obstoječega članstva, z uporabo funkcije "Preklic samodejnega podaljšanja" v svojem računu, dostopnem v meniju "Račun", "Moje nastavitve", Moje članstvo", nato "Nastavitve". Nato mora član slediti postopku izčlanitve, kot je označeno in sicer čisto do konca postopka.If you unsubscribe, which automatically result in inaccessibility of all content, the subscriber will be charged the sum of one (1) euro relative to the closing of its subscription record.

Če uporabnik ni včlanjen, lahko, kadarkoli in brez podajanja raloga, izbriše svoj profil na platformi, brez dodatnih stroškov, razen tistih vezanih na posredovanje njegove zahteve. To lahko stori v rubriki, ki je temu namenjena. Do nje lahko dostopi v svjem računu v meniju "Moj račun", "Moje nastavitve", nato "Moj vpis" ali na kakršenkoli drug način, ki bi mu lahko bil neveden v tej rubriki. ČE PA JE UPORABNIK VČLANJEN, pa se mora pred izbrisom profila, izčlaniti in sicer skladno z pogoji za izčlanitev, ki so navedeni v teh SPU.

Služba za obravnavanje zahtevkov za izčlanitev tega profila, bo obravnavala ta zahtevek naslednji delovni dan od njegovega prejem. Vendar pa zahtevek za izčlanitev ne prinaša povračila za obstoječ članski paket.

Pogoji in način izčlanitve od storitev preko mobilne aplikacije, so opisani s splošnimi pogoji platforme za prenos aplikacije in/ali na katerikoli drug način, ki je opisan na vmesniku mobilne aplikacije.

Za članstvo internet + box: je možen preklic kadarkoli glede na pogoje vašega dobavitelja dostopa do interneta. Za odpoved članstva, v okviru pogodbe za dostop do Interneta, pojdite na stran za uporabnike vašega internetnega dobavitelja, kjer boste našli več informacij.

18.3 Prekinitev in prenehanje

Če uporabnik ne spoštuje obveznosti iz teh splošnih pogojev uporabe, si podjetje 2L Multimedia pridržuje pravico, da brez odškodnine in brez povračila, osem (8) dni po tem, ko mu je poslalo e-sporočilo z zahtevo, da deluje skladno s splošnimi pogoji za uporabo storitev, zaklene dostop do storitev, dokler uporabnik ne odpravi razloga za to sankcijo.

Dostop do storitev je lahko prekinjen ko na primer:

Če član informacij na profilu ne poda skladno s temi splošnimi pogoji za uporabo storitev; Če član objavi neustrezno ali nespoštljivo fotografijo; Če se član obnaša na način, ki bi motil mir enega ali večih uporabnikov; Na splošno, uporabnik ne spoštuje etičnega kodeksa naših storitev.

Če se uporabnikovo nespoštovanje teh splošnih pogojev uporabe ponavlja, si podjetje 2L Multimedia pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh po poslani e-pošti uporabniku, kjer le-tega poziva, da spoštuje splošne pogoje in uporabnik tega ne upošteva, brez povračila in brez odškodnine, uporabniku prepove dostop do dela ali celote svojih storitev in sicer brez predhodnega opozorila ali možnosti pritožbe.

Če nek uporabnik obvesti podjetje 2L Multimedia o nezakoniti vsebini, kot je to določeno v členu "obvestilo o nezakoniti vsebini", si podjetje 2L Multimedia pridržuje pravico do prepovedi dostopa do dela ali vseh storitev ali do ukinitve dostopa do profila uporabnika, ki je kršil/a zakon in/ali SPU in sicer brez odpovednega roka in povračila in brez predhodnega obvestila in možnosti ugovora v okviru javno pravnega postopka, ki bi mu/ji lahko bil odprt.

Če banka zavrne način plačila, ki ga je uporabil uporabnik, si podjetje 2L Multimedia pridržuje pravico, da brez odškodnine in brez povračila, po osmih (8) dneh po poslanem zahtevku za uporabo drugega načina plačila in tako plačilo zneska, ki ga uporabnik dolguje, da uporabniku delno ali v celoti prepove dostop do storitev, ki so mu na voljo v okviru njegovega članstva ali dodatnih storitev in sicer brez predhodnega obvestila in brez možnosti ugovora oz. pritožbe.

19. Višja sila

V primeru višje sile, je izvajanje splošnih pogojev za uporabo storitev sprva odloženo.

Če primer višje sile traja dlje kot dva (2) meseca, se splošni pogoji za uporabo storitev samodejno prekinejo.

Izrecno veljajo tisti primeri višje sile ali nepredvidljivih okoliščin, ki jih sprejema jurisprudenca francoskih sodišč.

20. Dobra vera

Stranki se zavezujeta, da bosta opravljali svoje obveznosti v popolni dobri veri.

21. Iskrenost

Stranki izjavljata, da je njuna zaveza iskrena.

Iz tega naslova, stranki izjavljata, da zavestno ne razpolagata z nobenim elementom, ki bi, če bi bil komuniciran drugi stranki, spremenil soglasje druge stranke.

22. Naslovi

V primeru težav pri interpretaciji, ki bi utegnile izhajati iz neujemanja med naslovi klavzul in besedili v klavzulah, bodo naslovi razglašeni za neobstoječe.

23. Ničnost

Če se ena ali več odločb teh splošnih pogojev uporabe, šteje/jo za neveljavne ali pa so za take proglašene, skladno z enim od zakonov, zakonodaje ali pa na osnovi pretekle odločitve s strani pristojnega zakonodajnega organa, ostale določbe ohranijo vso svojo pravnomočnost in veljavo.

24. Celovitost

Ti splošni pogoji za uporabo storitev predstavljajo celotne obveznosti pogodbenih strank.

Nobeni splošni ali specifični pogoji, ki bi se lahko nahajali v dokumentih poslanih ali podanih s strani katerekoli pogodbene stranke, ne bodo mogli biti vključeni v te splošne pogoje.

25. Dokazna konvencija

Strinjanje s splošnimi pogoji za uporabo storitve po elektronski poti ima enako probatorno veljavo, kot podpisan dogovor oz. pogodba v papirni obliki.

Elektronske evidence, shranjene v računalniških sistemih platforme, bodo ohranjeni v razumnih varnostnih pogojih in obravnavani kot dokaz komuniciranja med strankami.

Pogodbeni dokumenti so arhivirani na trajnem in zanesljivem mediju in so lahko uporabljeni kot dokaz.

26. Zaupnost

Posredovane in prejete informacije, ki jih 2L Multimedia prejme med uporabnikovo uporabo platforme, so obravnavane kot zaupne in so predmet poslovne skrivnosti in niso posredovane v javnost, z izjemo, ki se navezuje na zakon o informatiki in svoboščinah.

Ta določba ne nasprotuje komunikacijam, ki jih zahteva pravna ali administrativna pot.

27. Jezik

Ti splošni pogoji za uporabo storitev, etični kodeks in pravilnik o informatiki in zasebnosti so prepravljeni v francoskem jeziku in nato prevedeni v ostale jezike.

V primeru spora med strankama ali razlik v razumevanju besede ali klavzule, velja le različica v francoskem jeziku.

28. Veljavna zakonodaja

Ti splošni pogoji za uporabo storitev so pripravljeni skladno s francosko zakonodajo.

Tako je za vsebinska pravila kot tudi za postopkovna in oblikovna pravila, ne glede na kraj izvajanja bistvenih ali dodatnih obveznosti.


Če ne želite več prejemati naših elektronskih sporočil, vas prosimo, da nam pošljete zahtevek na sledeč e-naslov: customer@easypayweb.com ali da uporabite povezavo za odjavo na koncu elektronskih sporočil, ki vam jih pošiljamo.